Araş. Gör. MERAL YILDIRIM NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. MERAL YILDIRIM

T: (0282) 250

M meralyildirim@nku.edu.tr

W meralyildirim.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Hukuk Fakültesi
Bölüm:
Ana Bilim Dalı:
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri